hướng về biển đông, vietnamese sea, biển Việt-Nam, biển đông nam á, southeast asia sea, tôi yêu biển Việt-Nam, I love my vietnamese sea

Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng quý độc giả, thân hữu, đến với biển Việt-Nam

 

 

Trang nhà biển Viêt-Nam là tiếng nói của biển Việt-Nam đang từng giờ, từng ngày một đang bị nước Tàu cộng đầu độc, giết chết bằng nhiều hình thức khác nhau.

Chúng tôi kêu gọi mọi tầng lớp người Việt-Nam ở trong và ngoài nước hãy tích cực chung lòng, chung tay cứu nước, cứu biển Việt-Nam bằng tất cả hình thức, phương tiện có trong tay.

Cứu biển, cứu nước Việt-Nam là mệnh lệnh của thời đại, hơn nữa là mệnh lệnh từ hơn 70 ngàn năm qua của tổ tiên tộc Việt để lại. 

The VietnamSea.org social network 

 

 

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_3: Giàn khoan chệt cộng lại áng ngữ cửa vịnh Bắc Việt, việc gì sẽ xãy ra?

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_3: Giàn khoan chệt cộng lại áng ngữ cửa vịnh Bắc Việt, việc gì sẽ xãy ra?

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_2: Bài bị xóa trên Thanh Niên: Tàu cộng lại kéo giàn khoan Hải Dương-981 xuống Biển Đông quậy phá

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_2: Bài bị xóa trên Thanh Niên: Tàu cộng lại kéo giàn khoan Hải Dương-981 xuống Biển Đông quậy phá

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_3: Các điều phải làm trước khi mất nước !! " SOS " không có tên đất nước Việt Nam trên địa cầu

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_3: Các điều phải làm trước khi mất nước !! " SOS " không có tên đất nước Việt Nam trên địa cầu

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_1: Thư LIÊN THÀNH gởi 2 Trung tướng cộng sản Việt Nam Phạm Ngọc Hùng và Nguyễn Chí Vịnh

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_1: Thư LIÊN THÀNH gởi 2 Trung tướng cộng sản Việt Nam Phạm Ngọc Hùng và Nguyễn Chí Vịnh

- Bài bị xóa trên Thanh Niên: Tàu cộng lại kéo giàn khoan Hải Dương-981 xuống Biển Đông

- Cận cảnh giàn khoan HD-981 đang hoạt động phi pháp

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017

- Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh

- Khởi tố đám lãnh đạo Cộng sản Việt-Nam ăn hối lộ để Formosa phá hoại môi trường

- Chiến đấu hay Hàng giặc? (I); Chiến đấu hay Hàng giặc? (II); Chiến đấu hay Hàng giặc? (III);

- Con Đường Nam Tiến của Tàu Cộng

- Viễn ảnh đen tối của Việt Nam trước âm mưu thâm độc của tàu cộng

- Chiến đấu hay là chết

- Chừng Nào Mới Hết XIN - CHO ?

- Nếu Cứ Làm Chánh Trị XIN - CHO, Mất Nước - Diệt Tộc Là Điều Chắc Chắn

- Hội thảo môi trường Liên Âu_Tàu cộng_Brussels, Bỉ 02-06-17: Nói không với Tàu cộng là bảo vệ môi trường tốt nhất

- Tàu cộng PHÁ HUỶ SINH CẢNH VÉT NẠO CÁC ĐẠI DƯƠNG

- Thư gởi đến Sundar Pichai, Giám đốc công ty Google, Công ty Địa lý quốc gia Hoa Kỳ và các tổ chức vẽ bản đồ hải phận trên thế giới: Đừng ghi trùng biển nam Tàu lên bản đồ biển Việt-Nam

- Bản đồ Tàu 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa

- Nguyễn Sỹ Thùy Ngân: Đóng cửa trái tim

  • Viet Cultural - Điện ảnh - Thơ - văn - nhạc - kịch

  •  

    Be a fan on Facebook; Follow us on Twitter
     
    Flag Counter

    biển đông, bien dong