Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Quốc Hận

Quốc phá gia vong, cộng tội đồ

Hận loài quỷ đỏ giống tam vô

Ba thằng bán nước lừa hô hố

Mươi đứa buôn dân khỉ nhi nhô

Tháng năm tù ngục đồi chôn xác

tình oan khuất lửa xây mồ

Bảy nổi ba chìm dân vượt khổ

Năm cùng tháng tận, nghiệp quỷ hồ

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong