Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Thư mời Tham dự LỄ RA MẮT TÂN HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO Việt Nam Quốc Dân Đảng

Kính gửi: - Quý vị Lãnh đạo Tinh Thần và tín hữu các Tôn Giáo.

- Quý Chính Đảng, Hội Đoàn, Cộng Đồng và các Đoàn Thể đấu tranh.

- Quý vị Thân Hào, Nhân Sĩ cùng toàn thể Quý Đồng Hương.

- Quý Cơ quan Truyền Thanh, Truyền Hình, Báo Chí.

Thưa Quý vị,

Trước hiện tình đất nước, việc hợp nhất Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) là một đòi hỏi bức thiết để tạo niềm tin và sức mạnh toàn diện trong công cuộc đấu tranh cứu nước hiện nay và xây dựng đất nước trong tương lai. Sau một thời gian kiên tâm vận động trong nỗ lực thống nhất Việt Nam Quốc Dân Đảng, nay tất cả các hệ thống VNQDĐ đã đồng thuận tiến đến thống nhất để chỉ còn duy nhất một VNQDĐ. Để tiếp nối kết quả cuộc vận động thống nhất trong suốt thời gian dài vừa qua, một Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ sẽ được chính thức tổ chức vào ba ngày 1, 2 và 3 tháng Tư năm 2016 tại Little Saigon, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị dành thì giờ quý báu đến tham dự:

LỄ RA MẮT TÂN HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

Sẽ được long trọng tổ chức:

Thời gian: 1:30 PM Chúa Nhật ngày 3 tháng Tư năm 2016

Địa điểm: Sheraton Garden Grove - Anaheim South Hotel

12221 Harbor Boulevard, Garden Grove, CA 92840

(giữa đường Lampson và Chapman, đối diện siêu thị Target)

Trong Lễ Ra Mắt, chúng tôi sẽ trình bày Nghị Quyết Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ, nói lên lập trường, sách lược đấu tranh của VNQDĐ.

Sự hiện diện đông đảo của quý vị là niềm khích lệ và vinh hạnh cho Việt Nam Quốc Dân Đảng chúng tôi.

Little Saigon, ngày 3 tháng 3 năm 2016

TUN Ban Tổ Chức Đại Hội Toàn Đảng

Trưởng Ban Điều Hợp Tổ Chức Đại Hội

Phan Thanh Châu

Điện thoại liên lạc:

Phan Thanh Châu 714-588-590; Email: 1005thanhchau@gmail.com

Lê Trung Khương 408-210-5405

Trần Minh 407-234-4596

Trần Việt Đạo 480-469-4551

 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong