Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Văn-Hóa Nước

Biển Đông 74,000 năm trước, Bà Mẹ Thiên-Nhiên Cưu-Mang Việt-Nam & Nhân-loại

According to the supporters of the genetic bottleneck theory, between 50,000 and 100,000 years ago, human population suffered a severe population decrease—only 3,000 to 10,000 individuals survived—

http://www.bradshawfoundation.com/journey/ 

toba, hành trình dân-cư đông nam á & biển Đông hàng-hải của Việt-Nam, journey of manking interactive trail adapted from out of eden, the real eve, stephen oppenheimer 2003, bản đồ biển đông nam á cỗ map of southeast asia sea

90,000 năm trước, đất nước chúng ta đã có người hiện-đại sinh-sống. Miền Bắc Tàu (trung-nguyên) chậm tới 40,000 năm sau đó.

Khi hoả-diệm-sơn Toba (indonesia) nổ ra, hầu hết nhân-loại bị tiêu-diệt. Trong số người sống sót hiếm-hoi có cư-dân vùng đất hiện nay của Việt-Nam.

Biển Đông với môi-trường thông-thoáng gió nước có lẽ đã cưu-mang những tiền-nhân này. Nhờ đó mà nhân-loại phát-triển trở lại cho đến ngày nay...

Xin mời Quý Vị coi tiếp các chi-tiết liên-hệ tại các trang web:
- Địa-lý Biển Đông: http://biendong.tk
- Văn-Hoá Nước xứ ta http://vanhoanuoc.tk
http://vanminhnuoc.freetzi.com/bienDong74000Nam.htm

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong