Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

***

To Mr. Peter Zinoman - NOI VONG TAY LON

Peter Zinoman, nối vòng tay lón

NỐI VÒNG TAY LỚN


[ Chúng tôi xin phép mượn một phần nội dung của Định Bường để gởi lại cho Ô. Peter Zinoman (pzinoman@socrates.berkeley.edu), một trong những người soạn diễn văn cho Barack Obama và đã tham chiếu bài hát Nối Vòng Tay Lớn của nhạc sỹ phản chiến Trịnh Công Sơn. – Đỉnh Sóng]


Rừng núi hôm nay hết còn chỗ chui
May sao thằng chó chết Mỹ cuốn gói sang Tàu
Mặt đất bao la, chị em ta về
Gặp nhau mừng như chó đói quay cuồng trời rộng
Bàn tay ta siết nuốt tròn một vòng Việt Nam

Cờ thắm máu ta tru ngày ngày
Giòng máu sói xơi tim đồng loại
Diệt tình người trong biển máu
Người lớp lớp đua nhau ra biển
Người lớp lớp theo nhau vô tù
Đời đổi đời chó lên ngôi.


Từ Bắc vô Nam tay cầm cái bao
Tay kia cầm một dao găm cầm xích với xiềng
Vượt thác cheo leo, tay ta vượt đèo
Từ quê nghèo lên phố lớn,

Vét vơ tha hồ Miền Nam gấm vóc mang về cho đầy thủ đô.

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong