Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

***

Giới thiệu trang blog Mékong-Cửu Long

mékong, cửu long việt nam

Đôi hàng về Blog Mekong-Cửu Long

Nhóm LymHa chúng tôi làm trang Blog này với mục đích học hỏi và hiểu biết thêm về dòng sông quốc tế Mekong chảy xuôi từ thượng nguồn trên cao nguyên Tây Tạng đến hạ lưu vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long của quê hương Việt Nam yêu dấu chúng ta. Đồng thời, chúng tôi cũng xin được góp tiếng nói chung với cộng đồng dân cư sống dựa vào dòng Mekong rằng: Xin hãy gìn giữ, bảo vệ và cứu dòng sông thiên tạo này đang bị tận dụng và cưỡng bức thành dòng sông nhân tạo.

Địa chỉ liên lạc với Nhóm LymHa chúng tôi:
mailto:nhomlymha@gmail.com

Đọc và cổ động: 

http://mekong-cuulong.blogspot.com/ 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong