map of southeast asia sea isn't south china sea Insular Southeast Asia, archipe lagus lazari ngô đình diệm, bia chủ quyền trường sa đảo song tử tây, trường sa, luật và sắc lệnh của tổng thống ngô đình diệm khẳng định chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên đảo Trường sa

The Southeast Asia Sea hot news - Thời sự biển Đông Nam Á

Cá cần nước sạch nước cần minh bạch, chúng tôi sắp diệt vong xin đừng vô cảm

cá cần nước sạch, nước cần minh bạch, chúng tôi sắp diệt vong xin đừng vô cảm

***

 

 

 

 

Tìm đâu ra minh bạch?  

Trần Trung Đạo (Danlambao)

Khẩu hiệu “Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch” có lẽ là khẩu hiêu nổi bật nhất trong những biểu ngữ được giương cao trong các cuộc biểu tình vừa qua. Người dân đòi hỏi nhà nước CSVN phải minh bạch.

... Khẩu hiệu “Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch” không phải là một đòi hỏi mà là một khẳng định. Người dân cần được lãnh đạo bởi một chính quyền minh bạch. Nhưng tìm đâu ra minh bạch tại Việt Nam? Không tìm đâu ra bởi vì đơn giản minh bạch không tồn tại dưới chế độ CS và do đó, cách duy nhất để có minh bạch là người dân phải đứng lên tạo dựng cho mình một cơ chế mới thành thật, công khai, trách nhiệm, một chính phủ thật sự do dân và vì dân.

***

Làm sao để có " chính quyền Minh Bạch?

Muốn có minh bạch, trước tiên phải có TỰ DO BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG

Muốn có tự do NGÔN LUẬN phải có chế độ TỰ DO - DÂN CHỦ

Muốn có chế độ Tự do - Dân chủ, phải dẹp bỏ TOÀN TRỊ VIỆT CỌNG

Muốn dẹp bỏ toàn trị việt cong phải vùng lên chiến đấu

Tự do KHÔNG CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG

Tự do PHẢI CHIẾN ĐẤU MỚI CÓ - Tự do KHÔNG THỂ XIN - CHO

Tự do cũng không thể PHÊ PHÁN TRONG PHẠM VI CƠ CHẾ mà được

Ai không dám chiến đấu vì TỰ DO - DÂN CHỦ
Thì không XỨNG ĐÁNG được hưởng hai thứ giá trị ấy

Freedom is not FREE

Who dares not fight for Freedom and Democracy

DOES NOT DESERVE BOTH!

Nguyễn Nhơn

@@@

 

Web links - Thư mục các trang web 

Blog/Web Ch.trị/V.hóa

Blogroll

Việt Báo

Web/báo tiếng Anh

Web/báo tiếng Pháp

Thư Mục Thủy Quân Lục Chiến Việt-Nam Cộng-Hoà

Quân Trường

Quân Lực VNCH

Báo Chí

Tổng hợp: Ba Sàm Info; Hội sử-học Việt-Nam; Hội biển Việt-Nam; Thư mục Thủy Quân Lục Chiến Việt-Nam Cộng-Hòa.

 

 

 

 

 

 

Contact Information

The Vietnamese Sea Association - Hội biển Việt-Nam - Vietnam sea
Biển Việt-Nam - Sea of Vietnam
www.vietnamsea.org 2016 - 2017 - 2018 E-mail: vietnamsea@vietnamsea.org

Flag Counter

biển đông, bien dong