map of southeast asia sea isn't south china sea Insular Southeast Asia, archipe lagus lazari ngô đình diệm, bia chủ quyền trường sa đảo song tử tây, trường sa, luật và sắc lệnh của tổng thống ngô đình diệm khẳng định chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên đảo Trường sa

The Southeast Asia Sea hot news - Thời sự biển Đông Nam Á

Cá cần nước sạch nước cần minh bạch, chúng tôi sắp diệt vong xin đừng vô cảm

tôi yêu việt nam cộng hòa

cá cần nước sạch, nước cần minh bạch, chúng tôi sắp diệt vong xin đừng vô cảm

***

From: diep nguyen van

Sent: Sunday, May 29, 2016 6:31 AM

To: Keviem PHAM

Giải trí cuối tuần: Tập Cận Bình và Obama

tập cận bình, obama

Cận Bình: - Sao anh đến VN, bà con cả nước ùa ra bắt tay chào đón; còn tui, nó đem 21 khẩu đại bác ra bắn, làm tui teo cả trym; chưa nói không dám đi đâu, vì ...bị biểu tình đòi Trường Sa, Hoàng Sa?

Obama: - Tại tui đến VN chỉ ăn bún chả; còn you thì ăn hết đảo, hết đất, hết biển của nước người ta. Hiểu chưa?

Giải trí cuối tuần: Tập Cận Bình và Obama

tập cận bình, obama

 

@@@

 

Web links - Thư mục các trang web 

Blog/Web Ch.trị/V.hóa

Blogroll

Việt Báo

Web/báo tiếng Anh

Web/báo tiếng Pháp

Thư Mục Thủy Quân Lục Chiến Việt-Nam Cộng-Hoà

Quân Trường

Quân Lực VNCH

Báo Chí

Tổng hợp: Ba Sàm Info; Hội sử-học Việt-Nam; Hội biển Việt-Nam; Thư mục Thủy Quân Lục Chiến Việt-Nam Cộng-Hòa.

 

 

 

 

 

 

Contact Information

The Vietnamese Sea Association - Hội biển Việt-Nam - Vietnam sea
Biển Việt-Nam - Sea of Vietnam

Flag Counter

biển đông, bien dong