Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Vietnam Art Cultural, 2016

Văn Hóa Nghệ Thuật Việt-Nam Thơ Văn

@@@

CHÉN RƯỢU ĐỜI - Thơ: Mai Hoài Thu - Hoàng Đức Tâm diễn ngâm

 

 

 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong