Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

LM.LỢI/LM.LÝ VÀ ĐÁM BƯNG BÔ SỢ HÃI, BỊ ÉP BUỘC HAY TỰ Ý KHÔNG CHỐNG CSVN?

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 01.03.2017
Links:
1. Website : http://VietTUDAN.net/
2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu
3. Twitter: Phuc Lien Nguyen

Chúng tôi đặt những câu hỏi này ra vì thấy rằng Phong trào 15 Điểm phát động Biểu tình ôn hòa bất bạo động chống Tầu mà không thấy một Điểm nhỏ xíu nào nói đến việc CHỐNG ĐÁM CSVN PHẢN QUỐC BÁN NƯỚC, rước Tầu vào xâm lăng Việt Nam. Chống Tầu mà không chống kẻ bán nước cho Tấu, thì đó là điều điên khùng mà thôi, nhất nữa chính yếu của tình trạng xâm lăng hiện nay có nguyên nhân tới 90% là do việc THAM NHŨNG, ĂN HỐI LỘ của đám CSVN phản quốc bán nước. Kêu gọi Dân chúng đi Biểu tình theo hướng đấu tranh điên khùng như vậy là đẩy Dân vào tù tội, bị bắt bớ.

Chúng tôi xin đề cập đến những khía cạnh sau đây:

=> Nguyên do chính để Tầu có thể xâm lăng là THAM NHŨNG, ĂN HỐI LỘ của các cấp đảng viên của đảng CSVN.

=> Ba câu hỏi đặt ra cho Lm.Lợi, Lm.Lý và đám bưng bô: Sợ hãi, Bịp Ép buộc hay Tự ý KHÔNG CHỐNG CSVN, quân phản quốc bán nước
=> Đôi lời Kết Luận về thái độ của Lm.Lợi/Lm.Lý và đám bưng bô chống lại những cuộc Biểu tình tại Miền Trung đối với FORMOSA.
Nguyên do chính để Tầu có thể xâm lăng là THAM NHŨNG, ĂN HỐI LỘ của các cấp đảng viên của đảng CSVN.

Lịch sử Việt Nam là Lịch sử chống Tầu. Mỗi lần Tầu đem quân xâm chiếm nước ta, thường có những tên phản quốc sang cầu cứu. Nếu không thì Tầu vẫn còn nể nang sức kháng cự của nước mà phải nại ra lý do này lý do kia để thông báo lấy ý kiến của Vua Việt Nam.

Tổng thể việc xâm lăng của Tầu ngày nay bắt đầu bằng chính CSVN yêu cầu Tầu bảo trợ cho quyền lực của đảng CSVN để cai trị Dân VN. Hành động đổi chác bán nước đầu tiên là Công Hàm của Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh năm 1958.

Đi vào chi tiết từng giai đoạn xâm lăng của Tầu tiếp theo, người ta đều tìm thấy nguyên nhân chính yếu là việc Tham nhũng, Ăn Hối lộ của đảng CSVN các cấp.

Tình trạng ngày nay của xâm lăng Tầu là:

Hải đảo Việt Nam bị Tầu xâm chiếm; những vùng Biển Đông của Việt Nam bị Tầu khai thác; những nhượng địa cho Tầu trên đất liền đã trở thành da báo khắp lãnh thổ. Xâm lăng Kinh tế Tầu đã làm tê liệt toàn diện mọi sinh hoạt Kinh tế VN. Môi trường sống bị tàn phá bởi Tầu, không phải chỉ nguyên Vũng Áng Formosa, mà còn lan tràn khắp lãnh thổ. Những hàng hóa độc hại, nhất là đồ ăn, đang gây bệnh tật cho dân chúng.

Xét vào từng trường hợp của các lãnh vực xâm lăng trân đây, chúng ta đều thấy cái nguyên nhân chính là việc Tham nhũng, Ăn hối lộ của các đảng viên của đảng CSVN.

Lấy một ít tỉ dụ điển hình: Về vụ Bôxit Tây Nguyên, không phải chỉ một mình Nguyễn Tấn Dũng nhận hối lộ mà còn nhiều cấp cao khác nữa.Về vụ Formosa Hà Tĩnh, việc ăn hối lộ còn đang vướng ngay ở cổ họng, chưa nuốt trôi đươc. Mỗi năm, từng chục Tỉ Đô-la hàng hóa Tầu đi lậu qua biên giới phía Bâc mà tiền hối lộ đã làm mù mắt nhân viên quan thuế.

Dân chúng Việt Nam mỗi ngày mỗi thấy rõ rằng nguyên nhân chính yếu của việc Tầu xâm lăng Việt Nam là do giới chức của đảng CSVN ăn hối lộ. Đảng CSVN đang rất sợ hãi Dân chúng NỔI DẬY để tận diệt cái tội ăn hối lộ bán nước này của đảng, nghĩa là CHÔN VÙI HẲN ĐẢNG CSVN. Đối với Dân chúng, việc dẹp đảng CSVN phải thực hiện trước việc chống Tầu vì đảng CSVN là nguyên nhân chính cho việc Tầu xâm lăng.

Chính vì vậy, để cứu tình trạng Dân NỔI DẬY, đảng CSVN phải nghĩ đến một “QUY TRÌNH CHẠY TỘI PHẢN QUỐC BÁN NƯỚC”. Những nhóm tay sai được đảng CSVN trao phó trách nhiệm thực hiện QUY TRÌCH CHẠY TỘI BÁN NƯỚC bằng cách hô hào CHỐNG TẦU LAI RAI, LỜ MỜ, tất nhiên phải tránh hẳn việc nói cho Dân chúng ý tưởng chống lại đảng CSVN ăn HỐI LỘ và THAM NHŨNG.

Ba câu hỏi đặt ra cho Lm.Lợi, Lm.Lý và đám bưng bô: Sợ hãi, Bịp Ép buộc hay Tự ý

KHÔNG CHỐNG CSVN, quân phản quốc bán nước

Cái khùng hay "mát dây điện" là chống xâm lăng Tầu mà không chống gì hết cái đám khốn nạn CSVN ăn hối lộ và tham nhũng rước Tầu vào xâm lăng. Chính vì nhận thấy cái khùng và “mát dây điện” này mà chúng tôi phải đặt ra 3 CÂU HỎI cho Nhóm Lm.Lợi/Lm.Lý và đám bưng bô CSVN.

CÂU HỎI THỨ NHẤT: Không chống CSVN vì SỢ ?

Có phải Lm.Lợi/Lm.Lý và đám bưng bô sợ CSVN mà không dám nhắc ra một nửa lời về chống CSVN vì lo lắng khi đi Biểu tình bị trù dập, đánh đập, rồi bắt bớ bỏ tù ? Tại sao chính mình sợ như vậy mà đi kêu gọi, cổ võ dân chúng xuống đường bất bạo động để rồi bị đánh đập, bắt bớ, bỏ tù. Chính mình sợ mà đi khuyên, cổ võ người khác làm, đó là thái độ HÈN!

CÂU HỎI THỨ HAI:

Không chống CSVN vì chúng ra lệnh không được chống chúng ?

Nhóm Lm.Lợi/Lm.Lý và đám bưng bô bị CSVN ra lệnh cho biết là không được phép nói đến việc chống lại chúng, thủ phạm chính của xâm lăng Tầu. Chống Tầu kiểu này là chống theo kiểu đặt hàng của chính đám bầy tôi của Tầu. Kiểu chống Tầu mất độc lập này nhục lắm, Dân chúng Việt Nam không chấp nhận làm theo cái nhục của nhóm Lm.Lợi/Lm.Lý và đám bưng bô CSVN

CÂU HỎI THỨ BA:

Tự ý tình nguyện chấp nhận không chống CSVN ?

Nếu nhóm Lm.Lợi/Lm.Lý và đám bưng bô tự ý tình nguyện không chống CSVN, thì đó là trường hợp đi theo CSVN rồi ! Vì vậy nhóm này không được xảo trá, lừa đảo đưa Dân chúng đi theo con đường của mình: theo phục vụ Việt Cộng ! Dân tộc VN tất nhiên phải diệt đám theo Việt Cộng này vậy.

Đôi lời Kết Luận về thái độ của Lm.Lợi/Lm.Lý và đám bưng bô chống lại những cuộc Biểu tình tại Miền Trung đối với FORMOSA.
Phân tích Phong trào 15 Điểm chống Tầu của nhóm Lm.Lợi/Lm.Lý và đám bưng bô theo 3 CÂU HỎI trên đây, chúng ta mới hiểu rằng việc Dân chúng Miền Trung Biểu Tình chống lại FORMOSA khác hẳn với việc hô hào Biểu Tình của nhóm Lm.Lợi/Lm.Lý.

Thực vậy:

1) Biểu tình chống lại Formosa là bắt đầu bằng việc chống Tham nhũng, chống Ăn Hối lộ của Lãnh đạo đảng CSVN, nghĩa là chống Việt Cộng trước đã. Sau đó, từ khởi điểm này, sẽ đi tới Phong trào "CÁCH MẠNG MÔI TRƯỜNG" cho toàn quốc. Diệt CSVN trước khi chống Tầu.

2) Trong khi đó Nhóm Lm.Lợi/Lm.Lý và đám bưng bô, với Phong trào hô hào hiện nay, chỉ Biểu tình chống Tầu lai rai, lơ mơ không rõ rệt và nhất là KHÔNG HỀ ĐẢ ĐỘNG ĐẾN CHỐNG CSVN. Đây chắc chắn là việc Biểu tình chống Tầu theo đặt hàng của CSVN để thực hiện "QUY TRÌNH CHẠY TỘI BÁN NƯỚC CỦA CSVN"

Chính vì vậy mà lúc này độc giả mới hiểu rõ tại sao chính Lm.Nguyễn Văn Lý đã viết một câu như thùng nước lạnh đổ lên những cuộc Biểu tình tại Miền Trung chống lại Formosa. Câu viết như sau (trích đúng nguyên văn của Lm.Lý):

“Khôn ngoan và thông minh không biểu tình chống Đảng CSVN hay chế độ cầm quyền hiện tại nói chung, vì biết rõ chính Đảng CSVN và chế độ cầm quyền cũng đang nỗ lực vươn lên một chế độ dân chủ đa nguyên, theo khát mong của Toàn Dân VN trong và ngoài Nước.”

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 01.03.2017
Links:
1. Website : http://VietTUDAN.net/
2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu
3. Twitter: Phuc Lien Nguyen
Chú thích :Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau : http://www.viettudan.net/36984/index.html

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong