Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Mượn cờ ngũ sắc thay cờ đỏ - bỏ cờ vàng, hòa hợp, hòa giải

Trích: " 5) PHONG TRÀO ĐÃ CHỌN ĐẤU TRANH DƯỚI "CỜ QUỐC TỔ" ĐƯỢC CHỌN TRONG NHỮNG CỜ LỄ HỘI NHƯ ĐÁM MA, ĐÁM CƯỚI, LỄ HỘI CHỌI GÀ, LỄ HỘI RƯỚC DƯƠNG VẬT...VÂN…VÂN. CÂU HỎI LÀ LÁ CỜ LỄ HỘI NÀO ĐƯỢC CHỌN LÀM "CỜ QUỐC TỔ" VÀ TỔ TIÊN NÀO?
6) NẾU NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN HẢI NGOẠI BIỂU TÌNH CHỐNG TẦU VÀ CHỐNG ĐÁM CSVN BÁN NƯỚC, HỌ CẦM CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ, THÌ HỌ CÓ BỊ PHONG TRÀO LOẠI RA HAY KHÔNG ? ( TS. Nguyễn Phúc Liên )

Vấn đề không phải đơn giản là lá cờ. Vấn đề là " Lập trường Chánh trị " :

- Chống cọng nhằm xóa bỏ chế độ toàn trị việt cọng

- Hay đấu tranh chánh trị với việt cọng, nghĩa là thỏa hiệp với việt cọng để phân chia quyền lực, thác lời là " dân chủ hóa tiệm tiến " theo kế hoạch gọi là " diễn biến hòa bình hay là tranh đấu bất bạo động."

Nay đem ngọn cờ ngũ sắc truyền thống nhằm thay cho cờ đỏ, cờ vàng nhằm lập lờ đánh lận con đen tiếp theo âm mưu " Xóa cờ đỏ - Bỏ cờ vàng " hồi xảy ra vụ Điếu Cày Mỹ du.

CÓ CHĂNG ÂM MƯU XÓA CỜ ĐỎ – BỎ CỜ VÀNG?

Phải chăng vì trò Hòa hợp Hòa giải tiến hành mấy chục năm rồi mà vẫn dạng háng tè he, mặc dầu nghị quyết 36 tốn bạc triệu đô vẫn không lay chuyển được đại bộ phận người Quốc gia chống cộng “ cực đoan, quá khích “ nên an ninh tuyên giáo vẹm xuất chiêu mới: Xóa cờ đỏ – Bỏ cờ Vàng?

Người ra chiêu đầu tiên là anh cựu bộ đội cụ hồ, di cư vào Nam lập nghiệp sau ngày việt cộng đánh cướp Miền Nam. Anh cựu bộ đội cụ hồ ăn nên làm ra “ phú quý sinh lễ nghĩa “ tỏ vẻ yêu nước chống tàu xâm lăng mà nổi danh anh hùng yêu nước.

Thời Tam Quốc có khổ nhục kế Hoàng Cái. Ngày nay, dưới thời xã nghĩa, có thành tích ở tù “ nhân danh nhà dân chủ “ là có bảo kê: Bảo kê cả ba bề bốn bên: Bên việt cộng bảo kê làm con bài dự trữ chờ khi đổi chác với Hoa Kỳ. Bên phía Mỹ bảo kê để phô trương binh vục dân chủ- nhân quyền. Bên phía các nhà “ vận động chánh trị hải ngoại “ bảo kê để phô trương thành tích vận động dân chủ – nhân quyền. Bên trong nước, các nhà dân chủ bảo kê là nhà tranh đấu dân chủ thứ thiệt đáng tin cậy.

Cho nên, một khi mà ba bề bốn bên đồng thuận bảo kê thì anh bộ đội có quyền kênh kiệu cho biết rằng, ta đây không chấp nhận cộng sản, nhưng cũng không đứng về phía VNCH chống cộng. Ta là một phe riêng có chủ trương riêng, không dính líu gì với các anh người Việt Quốc gia VNCH.

Cái “ mô hình “ mới nầy, bề ngoài là sổ toẹt cờ đỏ, lấp lững cờ vàng, nhưng bên trong vẫn cứ là: Hòa hợp, doàn kết tranh đấu vì Tự do – Dân chủ ( sic ). Chuyện lá cờ “ chỉ là biểu tượng có thể thay đổi!” để hậu xét.

Thực chất, đó là mô hình phe thứ ba kiểu mới: Gốc gác nó là cộng sản mang hình thức ly khai mà nội dung là thành phần ngoại vi của việt cộng. Nó còn tệ hơn thành phần thứ ba ngày trước, bởi vì thành phần thứ ba ngày trước chỉ là thiên cộng chớ không phải là gốc cộng sản biệt phái.

Cho nên cái âm mưu “ xoá cở đỏ “ là động tác giả. “ Bỏ cờ vàng “ mới là mục tiêu thật.

Có điều “ phe ta “ không lường trước được là; Hễ mở miệng ca bài con cá: Bỏ qua quá khứ “ nối kết trong ngoài “ “ kết hợp tổng lực “ tranh đấu cho tự do dân chủ chung chung mà không đá động gì tới triệt hạ độc tài, toàn trị việt cộng thì lộ tẩy: Kêu gọi thỏa hiệp, đối lập, đối kháng, cải cách, cải lương chế độ việt cộng chớ không phải giải trừ nọc độc ung thư bất trị cộng sản.

Cho nên mới có dzụ “ Hội nghị Diên Hồng Thời đại “ mở ra ở Nam Cali với 15 tổ chức “ xã hội Dân sự “ trong nước ký tên tên gia nhập mà coi bộ không khá, không thấy tiếng vang gì hết trơn.

Điều chua chát là ngày 24 tháng 10 vừa qua, GS. Stephen Young còn viết một bài rên rẩm, nhắc lại cái lộ đồ 6 bước thỏa hiệp với việt cộng mà hậu quả là Giáo sư Nguyễn Đình Huy bị tù việt cộng tời 15 năm và các đồng chí Đại Việt còn lại trong nước cũng bị hốt đi tù khi cuộc “ Hội thảo Quốc tế về Phát triển VN “ bị việt cộng phá vở năm 1993.

Và tác giả Bùi Anh Thư viết câu kết về bài viết kể trên như vầy:

“ Phong Trào TNDT & XDDC tan rã, ông Stephen Young đã không có dịp cùng lãnh đạo CSVN áp dụng kế hoạch "sáu điểm" của ông để "Dân Chủ Hóa Việt Nam".(*)

Đã 27 năm trôi qua, cục xương mắc nghẹn vẫn nằm đó, ông Stephen Young sẽ mãi mãi trăn trở về một đề nghị năm xưa.

Ôi cục xương "hòa hợp" thật khó nuốt, nhưng vẫn có nhiều người thòm thèm muốn lượm được cục xương.

Như vậy, âm mưu mượn màu “ Xóa cờ đỏ – Bỏ cờ vàng “ để đổi mới chiêu bài Hòa hợp hòa giải xem ra chưa kéo màn mà đã vảng tuồng!

Nguyễn Nhơn

(*) Bùi Anh Thư: CỤC XƯƠNG "HÒA HỢP" KHÓ NUỐT - BÀI HỌC LỊCH SỬ

NHÓM LM. PHAN VĂN LỢI & NGUYỄN VĂN LÝ :
CHỐNG TẦU MÀ KHÔNG CHỐNG KẺ BÁN NƯỚC

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 09.02.2017
Links:
1. Website : http://VietTUDAN.net/
2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu
3. Twitter: Phuc Lien Nguyen
Với Bài này, chúng tôi xin nói tóm tắt về hai Phong trào phát động bởi Nhóm các Linh Mục PHAN VĂN LỢI & NGUYỄN VĂN LÝ bị ảnh hưởng như bị trói buộc từ đám bưng bô như Việt Tân "ma", Ngô Thanh Hải, Hoàng Duy Hùng...
 
Hai Phong trào đó là:
=>       Phong trào "Lộ Trình Ôn Hòa 8 Bước Thoát Trung"
=>       Phong trào "Lời kêu gọi 15 điểm của Tập Hợp Quốc Dân Việt"
Phong trào
"Lộ Trình Ôn Hòa 8 Bước Thoát Trung"
Ở vào thời điểm những Tỉnh bắc Miền Trung đang bị Formosa phá hoại Môi trường biển, cá chết hàng loạt, mối đe dọa diệt chủng trở thành trầm trọng, dân các Xứ đạo xuống đường Biểu Tình đòi đóng của Formosa và truy tố những kẻ ăn hối lộ để tiến tới một cuộc CÁCH MẠNG MÔI TRƯỜNG và từ đó đòi hỏi cuộc CÁCH MẠNG CHÍNH TRỊ thay đổi hẳn Cơ chế, nguyên nhân chính yếu của suy thoái Xã hội và thụt lùi Kinh tế, thì Nhóm các Linh mục PHAN VĂN LỢI & NGUYỄN VĂN LÝ tung ra Phong trào "Lộ Trình Ôn Hòa 8 Bước Thoát Trung" chứ không đả động đến CSVN đã đưa Việt Nam vào cảnh xâm lăng từ Chệt.

Phong trào 8 Bước, ở Bước thứ 6, đã viết một câu như thùng nước lạnh tạt vào cuộc NỔI DẬY của Giáo dân Miền Trung:

“Khôn ngoan và thông minh không biểu tình chống Đảng CSVN hay chế độ cầm quyền hiện tại nói chung, vì biết rõ chính Đảng CSVN và chế độ cầm quyền cũng đang nỗ lực vươn lên một chế độ dân chủ đa nguyên, theo khát mong của Toàn Dân VN trong và ngoài Nước.”

Đọc câu này, chúng tôi nhận biết ngay Lập trường của đám bưng bô như Việt Tân "ma", đám Ngô Thanh Hải, Hoàng Duy Hùng… muốn bắt tay với CSVN cho một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp trá hình để kéo dài Cơ chế CSVN trên đầu dân tộc.

Đủ rồi ! Đủ rồi ! Hỡi đám cướp CSVN và các đám bưng bô !

Chính vì vậy mà chúng tôi cực lực lên tiếng chống lại cái Phong trào muốn kéo dài Cơ chế CSVN này. Họ muốn dẹp tắt cuộc NỔI DẬY ở Miền Trung để cứu nguy cho CSVN !

Phong trào
"Lời kêu gọi 15 điểm của Tập Hợp Quốc Dân Việt"

Phong trào thứ nhất trên đây đã chết yểu. Nhóm các Linh mục PHAN VĂN LỢI & NGUYỄN VĂN LÝ lại mới phát động Phong trào thứ hai. Chúng tôi không hiểu Phong trào này tiến triển ở Quốc nội như thế nào.

Tại Hải ngoại, Phong trào đã được đưa ra qua ngả Diễn Đàn Paltalk mang tên "DienDan Dau La Su That" được mệnh danh là Diễn Đàn của Nick HỒN NHIÊN, của Khối 8406 do Lm.Phan Văn Lợi cố vấn, cùng với Nick LẠC VIỆT.

Được biết rằng năm trước đây, khi Ngô Thanh Hải tại Gia Nã Đại âm mưu xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4, thì Linh mục PHAN VĂN LỢI, nick LẠC VIỆT và Diễn Đàn của nick HỒN NHIÊN (Khối 8406) ủng hộ Ngô Thanh Hải bắt tay với CSVN (qua Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn) nhằm xóa NGÀY QUỐC HẬN.

Gần đây, trong cuộc Hội Luận của "DienDan Dau La Su That" có Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ tham dự. Nick LẠC VIỆT đã phỏng vấn Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ để Linh mục trình bầy về nội dung 15 điểm của Phong trào.

Được đưa ra Hải ngoại bằng những thành phần đã từng ủng hộ đám BƯNG BÔ CSVN nhằm xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4 và chủ trương "Hòa Giải Hòa Hợp" trá hình với CSVN, nên Phong trào mới này của nhóm Linh mục PHAN VĂN LỢI & NGUYỄN VĂN LÝ đã gây ra nhiều tranh cãi và nghi ngờ bởi những Tổ chức mang Chủ trương Chống Cộng dứt khoát, nghĩa là "PHẢI CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH, CHỨ KHÔNG THỂ CẢI CÁCH ĐỂ KÉO DÀI CÁI CƠ CHẾ TỘI ÁC NÀY NỮA".

Diễn Đàn Paltalk có tên "DienDan ChinhTri TranhLuan DanChu" và có Lập trường CHỐNG CỘNG DỨT KHOÁT là "PHẢI CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH, CHỨ KHÔNG THỂ CẢI CÁCH ĐỂ KÉO DÀI CÁI CƠ CHẾ TỘI ÁC NÀY NỮA". Chính vì vậy mà "DienDan Dau La Su That" đã dùng những phương pháp "thiếu đứng đắn và vu khống" để tấn công "DienDan ChinhTri TranhLuan DanChu".

Càng tâng công bao nhiêu, thì những nghi ngờ về Phong trào "Lời kêu gọi 15 điểm của Tập Hợp Quốc Dân Việt" của nhóm Linh mục PHAN VĂN LỢI & NGUYỄN VĂN LÝ càng được đặt ra với những câu hỏi như sau:

1) TẠI SAO PHONG TRÀO CHỐNG TẦU MÀ KHÔNG CHỐNG KẺ ĐÃ BÁN NƯỚC CHO TẦU ?

2) PHẢI CHĂNG NHÓM LINH MỤC PHAN VĂN LỢI, NGUYỄN VĂN LÝ & NHỮNG CỘNG SỰ CHỊU ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ CỦA VIỆT TÂN DO TIỀN BẠC ?

3) PHẢI CHĂNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆT TÂN "MA" VÀ NHỮNG ĐÁM BƯNG BÔ KHÁC NỮA MÀ PHONG TRÀO PHẢI BẮT TAY VỚI CSVN CHO GIẢI PHÁP "HÒA GIẢI HÒA HỢP" TRÁ HÌNH ĐỂ KÉO DÀI CƠ CHẾ CSVN ?

4) DIỄN ĐÀN KHỐI 8406 ĐÃ DÙNG NHỮNG THỦ ĐOẠN "THIẾU TƯ CÁCH" ĐỂ TẤN CÔNG, VU KHỐNG NHỮNG CÁ NHÂN. (Cá nhân Nguyễn Phúc Liên sẽ viết Thư Ngỏ cho Linh mục Nguyễn Văn Lý về những vu khống của "DienDan Dau La Su That" đối với cá nhân ông liên quan đến Linh mục Nguyễn Văn Lý )

5) PHONG TRÀO ĐÃ CHỌN ĐẤU TRANH DƯỚI "CỜ QUỐC TỔ" ĐƯỢC CHỌN TRONG NHỮNG CỜ LỄ HỘI NHƯ ĐÁM MA, ĐÁM CƯỚI, LỄ HỘI CHỌI GÀ, LỄ HỘI RƯỚC DƯƠNG VẬT...VÂN…VÂN. CÂU HỎI LÀ LÁ CỜ LỄ HỘI NÀO ĐƯỢC CHỌN LÀM "CỜ QUỐC TỔ" VÀ TỔ TIÊN NÀO?

6) NẾU NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN HẢI NGOẠI BIỂU TÌNH CHỐNG TẦU VÀ CHỐNG ĐÁM CSVN BÁN NƯỚC, HỌ CẦM CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ, THÌ HỌ CÓ BỊ PHONG TRÀO LOẠI RA HAY KHÔNG ?

7) PHẢI CHĂNG NGƯỜI TA LỢI DỤNG PHONG TRÀO NÀY ĐỂ LÀM TIỀN VÌ ĐÃ CÓ CÔNG TY SẢN XUẤT CÁC CỜ LỄ HỘI ĐỦ LOẠI TẠI GÒ VẤP?

8) THÁI ĐỘ NÀO CỦA NHÓM LM. PHAN VĂN LỢI & NGUYỄN VĂN LÝ ĐỐI VỚI CÂU NÓI "LOẠI CỜ ĐỎ, BỎ CỜ VÀNG"?

9) CHỦ TRƯƠNG "CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN", KHÔNG PHẢI VÌ QUÁ KHỨ, NHƯNG CHÍNH VÌ TƯƠNG LAI CỦA DÂN TỘC.

Chúng tôi sẽ tuần tự khai triển những Câu Hỏi trên đây. Mỗi Câu Hỏi là một đề tài cho một Bài viết của chúng tôi.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 09.02.2017
Links:
1. Website : http://VietTUDAN.net/
2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu
3. Twitter: Phuc Lien Nguyen
Chú thích :Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau : http://www.viettudan.net/36984/index.html


 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong