Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Diễn-đàn xã-hội dân-sự biển Việt-Nam

Please support our petition:

https://www.change.org/p/dr-michael

The Vietnamese Sea.org social network

Kính gởi Thị trưởng - Thủ Hiến

Tiến sĩ Michael Häupl

Chính quyền tiểu bang Wien

Lichtenfelsgasse 2, Stiege 5, 1.Stock

A - 1010 Wien

Áo Quôc

Trích yếu: Thư phản đối dựng tượng ông Hồ chí Minh ở Wien, Áo Quốc

Diễn đàn xã-hội dân-sự biển Việt-Nam hỗ trợ cho thỉnh nguyện thư của Diễn Đàn thế kỹ thứ 21, cũng như hội người Việt tỵ nạn cộng sản tại cộng hòa liên bang Đức gởi thành phố Wien, Áo quốc phản đối việc dựng tượng Hồ chí Minh ở công viên thành phố.

Trong tinh thần đó, chúng tôi biên tập thêm một văn thư khác để tố cáo tội ác, lý lịch của ông Hồ.

Hồ chí Minh, thực chất không phải người Việt-Nam yêu nước hay có công lao gì cả đối với dân tộc chúng tôi cũng như không phải là người hoạt động cho hòa bình, vì hòa bình thế giới.

Ông ta là một điệp viên của sở tình báo Tàu cộng, tên là Hồ Quang cấp bậc thiếu tá được ông Mao Trạch Đông chủ tịch đảng cộng sản Tàu chỉ thị Hồ Quang cải trang thành Hồ chí Minh và tiến hành thành lập đảng cộng sản Đông Dương – một chi nhánh của đảng cộng sản Tàu (tiền thân của đảng lao động Việt-Nam, đảng Cộng sản Việt-Nam ngày nay). Mục đích nhằm mở rộng lãnh thổ nước Tàu qua việc bành trướng chủ nghĩa cộng sản đến Việt-Nam trong vùng Đông Nam Á.

Phục vụ cho mục tiêu mở rộng lãnh thổ nước Tàu và bành trướng chủ nghĩa cộng-sản ở vùng Đông Nam Á, ông Hồ Chí Minh là thủ phạm muôn vàn tội ác và giết chết hàng chục triệu người dân Việt và Đông Nam Á vô tội.

Hồ chí Minh tức Hồ Quang đã lén lút ký kết dâng cho nước Tàu toàn bộ vịnh Bắc bộ, trong đó có đảo Bạch Long Vỹ, toàn bộ biển Việt-Nam, cũng như các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ những năm 1955-1956 v.v...Đó là lý do giải thích vì sao hải quân cộng sản Tàu ngang dọc, lộng hành gây bất ổn an-ninh hàng-hải trên biển Đông như chốn không người.

Hồ Chí Minh thực chất là tội phạm chiến tranh, tội phạm diệt chủng và tội phạm nhân quyền không xứng đáng được xây tượng đài ở bất cứ nơi đâu, trong đó có Wien, Áo quốc.

Người Việt-Nam chúng tôi cũng như những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới mong mỏi quý vị hãy rút lại quyết định cho xây tượng ông Hồ ở Wien, Áo quốc.

Trân trọng kính chào và cám ơn quý vị đã đọc thỉnh nguyện thư này.

Ngày 31-01-2017, The Vietnamese Sea.org social network

Hồ sơ đính kèm:

1/ Thư yêu cầu dẹp bỏ tượng Hồ chí Minh ở Montreuil Pháp; Enlèvement de sculpture de Ho chi minh du Parc de Montreux; Online petition https://secure.avaaz.org/fr/petition/KmBhlb

2/ No China globalization January 15-20, 2017 http://www.vietnamsea.org/vietnamese-sea-association/no-china-globalization_vn-ver.html ; http://www.vietnamsea.org/vietnamese-sea-association/no-china-globalization_en-ver.html (English, Vietnamese version)

3/ Tuyên Cáo thái bình cho thế giới biển năm 2016: Trung cộng phải rút khỏi biển Đông http://www.vietnamsea.org/southeast-asia-sea/tuyen-cao-thai-binh-cho-the-gioi-bien-2016.html - Peaceful Declaration for the World’s Contested Sea in 2016 - China Must Go - http://www.vietnamsea.org/southeast-asia-sea/peaceful-declaration-china-must-go.html

4/ Kháng Thư Kêu Gọi Liên Hiệp Quốc Thành Lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-86_4-5169_5-10_6-126_17-1756_14-2_15-2/ - Letter Calling for the United Nations to Establish the International Criminal Tribunal for Viet Nam - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-86_4-5182_5-10_6-126_17-1756_14-2_15-2/

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong