Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Vận-động đổi tên biển nam Tàu sang biển Việt-Nam

 

Please Sign The Petition and follow on : Change.org

Twitter.com: https://t.co/XfVWVZzksr (VN version)

http://www.vietnamsea.org/vietnamese-sea-association/rename-south-china-sea-to-vietnam-sea.html

vietnam sea, sea of vietnam, southeast asia sea, biển việt nam, biển đông nam á

Mời ký tên đổi danh xưng biển Tàu sang biển Việt gởi về e-mail : vietnamsea@vietnamsea.org (Chỉ gởi tên và quốc gia cư ngụ)

Rename South China Sea to Vietnam Sea, send your support this petition to e-mail: vietnamsea@vietnamsea.org  (Only your name and your country are required)

***

Supporters lists rename China Sea to Vietnam Sea

Ủng hộ biển Việt-Nam - Vietnam Sea - Sea Of Vietnam:

155 supporters on change.org (06-04-2018) 

73 supporters on Vietnamsea.org (22-05-2017) 

21 supporters on avaaz.org(22-05-2017) 

Australia: huongdalat135, dennis.le3, dennle

Europa: Trần Đại Việt;

Đức, Germany: Truong Thi Ha;  

Pháp, French: Do thi Huong; Nguyen Thi Thuc Oanh; Truong Thi Kim Anh; NGUYEN Duc Nhuan & Cécile HOP; Phan Việt; Nguyễn Quân; Nguyễn Văn Ân;

Gia Nã Đại, Canada: Phạm, Duy Tuệ Montreal Quebec;

Hoa Kỳ, USA: Lam Han Nguyen; Thanh Vo, Loan Vo, Tina Vo, Michelle Vo, Cuc Huynh, Be Vo, Cao Hoang Anh, Quách Hoàng Tuấn; CUC NGUYEN California; Tran Van Giang; Trần Cao Khôi - Nguyễn Thị Tân, Trần Thị Thu Nguyệt, Trần Thị Ngọc Dung, Trần Cao Hoàng; Trần Anh Tuấn - Mai thị Liễu Chi, Trần Anh Huy, Trần Ngọc Hân, New York; PHẠM QUÂN HỒNG; Khoi Nguyen Texas; Trần Hồng Yến, Trần Thanh Tâm - Thái Thành Trí - Thái Bảo Ân, Thái Bảo Nghĩa, Trần Anh Thiện – Nguyễṇ̣ Đình Phương Chi, Trần quốc Việt, Trần Thanh Thảo - Kerry Choy, Henry B Choy, Nhan quốc Chánh; NGUYỄN HỮU LỢI; Ky Ly; Nguyen Thi Hong; Tran Luke; Xuân Abbott; pham huy trung; Lynn Ngu; Tuan Ngu; minhnguyen; Cathy phan; Song Thuan - CA; Kien Tong; Hien Nguyen; Tam Nguyen; Binh Tran; Do Duy Nho; Vượng Trần; Alan Pham; Khiếu Tuấn

Hòa Lan, Hollande: Minh Hạnh;  Trần Thắng;

Lỗ Ma Ni, Roumania: Nguyen Thi Kim Long;  

Thụy Sĩ, Switzerland: Trần Nhân Việt Quốc, Nguyễn Việt Phúc Lộc,

Việt-Nam: BAOTHANG_XUANXUYEN DANG; Thích Hạnh Minh; Nguyễn Trung Lĩnh;

 

 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong