Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Ngày 30/04 bất ngờ người dân Quỳnh Lưu xuống đường biểu tình phản đối Formosa và ngày Quốc Hận  

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong