Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Phim Vietnam War và mặt trái đàng sau

http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/nhat-ky-bien-dong-viet-nam_phim-vietnam-war-va-mat-trai-dang-sau.shtml

Có một điều Lữ Giang nói không sai: "Nhiều người Việt đã từng chiến đấu với Mỹ trong suốt 20 năm, đã sống trên đất Mỹ trên 40 năm và đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc chiến, nhưng cho đến nay vẫn còn tin rằng “Mỹ chống cộng và bảo vệ nhân quyền”, và Mỹ vẫn là “đồng minh của ta”. Sự thật bây giờ hoàn toàn khắc hẳn."

Ngoài ra chúng tôi tâm đắc với nhận định của ông Định Bường, nhờ dó chúng tôi thử minh họa kịch bản Bắc Hàn bên dưới.

tập cận bình, donald trump, kim jong un

"America first," đó là câu do chính miệng Donald Trump nói ra, phản ảnh chính sách "bất can thiệp" của Mỹ, nhất là đối với anh chàng cộng sản khổng lồ Trung Cộng. (Nhưng nếu là một nước không cộng sản thì Chú Sam sẽ "xơi ngay," nếu muốn; không có cớ thì phịa ra cớ.) Người Mỹ thường nói, Nếu ngươi không đánh được họ thì theo họ. Bush, Clinton, Obama, và cuối cùng Trump đã đi theo Tàu cộng đấy. Tất cả họ đều vừa ngấm ngầm vừa công khai tiếp tục đâm sau lưng nhân dân Miền Nam. Thế thì chỉ có những kẻ nằm mơ mới nhắc đến chuyện "bao vây Tàu cộng," "đối đầu Tàu cộng," "ngăn chặn Tàu cộng." Nước Mỹ có quá nhiều vấn đề giải quyết không xong hơi đâu nghĩ đến chuyện tào lao. Giả sử Trump thực tình muốn ngăn chặn Tàu cộng đi nữa thì cũng chẳng có khả năng. Một khi Do Thái đã đứng phía sau cộng sản Tàu cộng thì cả Mỹ cũng chẳng làm gì được đừng nói đến "đồng minh cộng sản Hà Nội," một con tép riêu để Mỹ ve vảng kiếm ăn thêm và là một trong những môi trường lý tưởng để đạo quân thất nghiệp trá hình của Mỹ truyền bá văn hóa Do Thái, thế thôi; Hà nội chỉ là một con cờ thí.

Bài học Chiến Tranh Cao Ly và Chiến Tranh Việt Nam hãy còn đấy.

Đỉnh Sóng

From: Dinh Buong

Sent: Saturday, September 30, 2017 5:07 AM

Subject: Fw: Phim Vietnam War và mặt trái đàng sau

Cho đến giờ nầy mà Lữ giang còn lải nhải chuyện Hoa Kỳ dùng Việt Nam để ngăn chặn Trung Quốc. Cũng như các chính quyền Mỹ trước đây, chính quyền Trump/Kushner chỉ giả vờ "đối đầu" với Bắc Kinh để đỡ thẹn với thế giới vì những lời tuyên bố kiếm phiếu khi tranh cử. Thực tế thì Washington là đồng minh – hay thậm chí là chư hầu của Trung Nam Hải – chỉ biết cúi đầu kiếm ăn, chủ yếu vì quyền lợi của gia đình Trump và bọn tư bản và tài phiệt Do Thái Mỹ, đứng đầu là Henry Kissinger.

Bắc Kinh tinh khôn đã và đang xử dụng con chó dữ Bắc Hàn để buộc Washington ngày đêm quỳ gối năn nỉ xin xỏ Thiên Triều can thiệp "cho em nhờ" đổi  lại bằng những nhượng bộ chính trị và kinh tế bỉ ổi của xã hội đen. Cũng như John Kerry trước đây, Rex Tillerson cứ phải bôn ba đến Bắc Kinh triều kiến chẳng khác mấy với lũ chư hầu của đế quốc Tàu.

Chính phủ chìm Do Thái đã và đang bán đứng Hoa Kỳ cho Trung Nam Hải trong nỗ lực thực hiện giấc mơ bá chủ thế giới.

Chính trường Hoa Kỳ hiện chỉ là một sân khấu chợ trời của những trò múa rối nhằm che mắt dân chúng trước hiểm họa bành trướng của Bắc Kinh với Đường Lưỡi Bò, đường OBOR (một vành đai một con đường) theo chỉ đạo của Do Thái Quốc Tế (hay Cộng Sản Quốc Tế). Đúng hơn đó là bọn vô gia cư đã và đang liên tục phá nát thế giới bằng chiến tranh, âm mưu, và tội ác.

Định Bường

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong