Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Tạp chí biển Việt-Nam: Vấn Đề Là: Phải Xác Minh Lập Trường Cách Mạng hay Cải Lương

Trích: " Để thực hiện được mục tiêu dung hòa những khác biệt, phối hợp hành động chúng ta cần tập trung vào thực tiễn đấu tranh, tháo bỏ những nghi ngờ e ngại làm cho chúng ta không thể tiến gần lại với nhau, bắt tay nhau đấu tranh cho dân chủ mà nguyên nhân phần nhiều do tuyên giáo cộng sản, an ninh CS dựng lên và có phần ít ngăn cách do chúng ta tự tạo ra.

Chính vì lẽ đó, chúng ta cần vận dụng trí tuệ giải mã ba trở lực cốt lõi làm suy yếu sức mạnh đấu tranh: Một là phá vỡ bức màn che chắn của tuyên giáo bảo vệ thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh; Hai là vạch trần sự thật về cái gọi là công lao đánh đuổi thực dân đế quốc của đảng cộng sản Việt nam; Ba là ngôn ngữ chống cộng cực đoan mà cộng sản ra sức tuyên truyền nhằm ngăn chận thế kết hợp trong ngoài của các tổ chức đấu tranh cho dân chủ có nguồn gốc, khuynh hướng khác nhau.
( Le Nguyen (Danlambao) - Chống Cộng cực đoan là hề ngữ của Tuyên giáo CS )

Về 3 trở lực:

- thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh
- công lao đánh đuổi thực dân đế quốc của đảng cộng sản Việt nam
- ngôn ngữ chống cộng cực đoan

Không phải bây giờ mới đặt ra nan đề về 3 trở lực kể trên.

- thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh

Ngay sau ngày 30-04 ít lâu, tại thành hồ đã loan truyền bài ca " Như có boác hù ... " cải biên:

" Như có boác hù ngồi binh xập xám
Ngồi kế bên là tên Nguyễn Cao Kỳ
Người mang kiến đen là cụ Trần Văn Hương
Việt nem hồ tráng men ( hát 3 lần ) "

Ở Hoa Kỳ, vào thập niên 1980 đã có Nhóm No Ho và Hưng Ca với bài hát " hồ chí minh chết sình " hí hước.

Về sau và cho tới hiện nay, " thần tượng hồ tráng men " chỉ còn là " vật để công chúng đè bỉu, mỉa mai. "

Cho nên có thể nói rằng " công tác xóa bỏ huyền thoại hồ bác cụ " hầu như đã hoàn thành.

- công lao đánh đuổi thực dân đế quốc của đảng cộng sản Việt nam

Cũng vậy, ngay sau ngày phỏng giái ít lâu, cũng ngay tại thành hồ loan truyền ca dao đời mới:

" Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do "

Giới trẻ buồn bả than:

" Dép quai râu dẫm nát đời son trẻ
Nón tai bèo phủ lấp nẽo tương lai "

Nếu như trước khi " các bác dzô đây " phát động " đổi tiền ", " đánh tư sản mại bản " đày dân đi " Kinh tế mới ", đẩy thanh niên đi " xung phong - thủy lợi " lầm than thì câu " công lao đánh Tây - Đuổi Mỹ " giành độc lập - tự do còn lòe bịp được dân quê Miền Nam chơn chất.

Chớ còn sau những hành động cướp của giết người có kế họach như trên thì đảng việt cọng của hồ bác cụ lộ nguyên hình đảng cướp chớ " công lao đánh đuổi thực dân, đế quốc " cái ( mẹ rượt ) gì?

- ngôn ngữ chống cộng cực đoan

À, cái dụ nầy là không phải độc quyền của tuyên giáo - phản gián việt cọng.

Cái dzụ nầy phần lớn xuất phát từ những đoàn thể, tổ chức chủ trương " Tranh đấu Ôn hòa - Bất bạo động " với châm ngôn " trí thức phải biết chấp nhận khác biệt " nhân danh nguyên tắc dân chủ. Rằng: Tranh đấu phải biết " thức thời, quyền biến " nghĩa là trí trá, " hoạt đầu! "

Kỳ thật là họ trí trá gian manh, lập lờ đánh lận con đen, phao vu " chống cọng cực đoan vì thù hận " thậm chí " độc quyền chống cọng " để cho họ rảnh tay " đối thoại - thỏa hiệp với việt cọng để tranh giành chia chát quyền lực.

Người Việt Quốc gia chống cọng lật tẩy lập trường man trá nầy đã từ lâu và cứ mỗi khi họ mót " hòa hiệp - hòa khí với việt cọng " thì lại mở chiến dịch lu loa " chống cọng cực đoan, quá khích, " hoặc " độc quyền chóng cọng ". Và người quốc gia chống cọng lại chỉ rõ mưu toan trí trá của bọn hoạt đầu chánh trị nầy.

Cho nên trong hiện tại, vấn đề còn lại là:

- Thỏa hiệp - hợp tác với việt cọng để cải lương, nói là cải tổ, đổi mới dân chủ hóa tiệm tiến.

Hay là

Vận động Cách mạng, tức là vận động toàn dân đứng lên đạp đổ chế độ toàn trị, phản nước, hại dân việt cọng.

Tình thế của Đất nước ngày càng suy sụp, nguy cơ hán hóa ngày càng trầm trọng, chúng ta không còn nhiều thời gian đẻ bàn tán vòng vo.

Phải xác quyết rõ ràng: Cách mạng hay là chết!

Nguyễn Nhơn

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong