Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Vietnam Art Cultural, 2017-2018

Văn Hóa Nghệ Thuật Việt-Nam Thơ Văn

@@@

Happy Vietnamese Chinese New Year 2018

Tết Nguyên Đán năm Mậu Tuất 2018, Vietnamese chinese New Year 2018 of the gold Dog spring festival 

http://www.vietnamsea.org/vietnam-art-cultural/mautuat2018.shtml

mậu tuất, con chó, 2018 is the Year of the Doggold

con chó, 2018 is the Year of the Doggold

con chó, 2018 is the Year of the Doggold

 http://thuviendohoa.vn/4484-photoshop-mau-thiep-mung-nam-moi-2017.html

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong